Rena Skolekorps

Rena Skolekorps

Rena Skolekorps er..

.. et skolekorps med 25 medlemmer
.. en gjeng med musikkglade barn og ungdommer
.. på øvelse på Åmot Kulturhus hver onsdag

Info på web

NyheterPosted by John Harald Gartland 31 May, 2013 19:22
For å gjøre info litt bedre og mer tilgjengelig legger vi nå også ut litt informasjon som supplement til info i en fei.

5. Juni: Øvelse på Kulturhuset
12. Juni: Øvelse i Elverum. Vi skal øve på Kulturskolen.
16. Juni skal vi spille sammen med EBU i Elverum. Oppmøte 10.45 ved Rådhuset i Elverum.
18. Juni: Levere bagasje/instrumenter på bussen til Ole Morten
19. Juni: Oppmøte 06.45 for tur til Bornholm :-)

----

21. August Første øvelse for korps OG drill!
2-3. November Seminar
10. November J/H Østelendingen Cup

  • Comments(0)//www.renaskolekorps.no/#post3

Melding fra Fredrik!

NyheterPosted by John Harald Gartland 21 Jan, 2013 18:08

Hei, På onsdag skal vi prøve nye noter. :-) Det er veldig viktig at det kommer mange på neste øvelse slik at vi har en god besetning.

Lenke til orginalmelding på Facebook

  • Comments(0)//www.renaskolekorps.no/#post2

Velkommen til Rena skolekorps

NyheterPosted by Anne Lise Borgundvåg 18 Jan, 2013 08:01

Har du lyst til å spille ett instrument?

Rena Skolekorps ønsker deg hjertelig velkommen smiley

Rena Skolekorps ble stiftet i 1951.
Rena Skolekorps teller i dag ca. 40 medlemmer(hovedkorps, aspiranter og drill.)
Innmelding i korpset skjer på eget skjema i denne brosjyren, eller ved henvendelse til leder via e-post eller telefon.
Alle nye medlemmer starter som aspiranter, og har en aspiranttid på ett år før de begynner i hovedkorpset. Drillere oppfordres vanligvis til å spille ett instrument ved siden av drilling.
Korpset øver på onsdager på kulturhuset.
Hovedkorpset øver fra kl. 18:30 – 20:30. Det er alltid 2 voksne tilstede på øvelsene i tillegg til dirigent og evt. ekstra instruktører.
Aspiranter øver fra kl. 17:30 til ca. 19:30 eller etter nærmere avtale med instruktør.
Korpset har noen faste spilleoppdrag hvert år: Kulturuka, Julegrantenning, «vi synger og spiller julen inn» i kirken, 1.mai og 17.mai. I tillegg til dette settes det opp aktivitetsplan for hvert semester med helgeseminarer, andre spilleoppdrag, evt. konkurranser og korpstur smiley.

Korpset samarbeider med Åmot kulturskole.
Vi anbefaler alle som ønsker å spille ett korpsinstrument om å melde seg inn i både kulturskolen og i korpset for å få best mulig utbytte av opplæringen. Informasjon om Åmot kulturskole sitt tilbud finnes på
www.amot.kommune.no

Korps – en hobby for livet

Korpsmusikk gir barn en meningsfylt fritid. I opplæring og utøvelse av musikk vil barna tilegne seg musikkforståelse, kunnskap, konsentrasjon og kreativitet. De vil få opplevelser gjennom konserter, turer, samspill og samhold med barn i ulik alder. Ansvarsbevissthet, disiplin, likestilling, glede og samhold er verdier korpsbevegelsen setter høyt.

I korpset har vi ingen reservebenk, vi legger vekt på samspill og opplevelsen av å lykkes med det man holder på med. Ingen blir satt utenfor her, alle får alltid være med. Foreldreengasjement er noe alle barnas fritidsaktiviteter er avhengig av. Vi håper å kunne avkrefte myten om at i korps er det voldsomt mye å gjøre for foreldre. Noen dugnader har vi, men ikke flere enn vi tåler. Korpset tilbyr et godt og trivelig miljø også for foreldre som ønsker det. Kaffen er alltid klar under øvelsen, og det er hyggelig med en liten prat mens barna øver.

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss på e-post info@renaskolekorps.no eller kom innom på en øving :-)

Vi håper du har lyst til å begynne i korpset, dette er en hobby som varer livet ut. Vi har ingen reservebenk og her får man samspill med barn i alle aldre.

  • Comments(0)//www.renaskolekorps.no/#post1

Innkalling Årsmøte 2013

NyheterPosted by Anne Lise Borgundvåg 18 Jan, 2013 07:52

Innkalling til årsmøte for 2013

Det innkalles herved til årsmøte i Rena Skolekorps

Onsdag 27.februar kl 19.00

Sted: Kjellerkafeen

På årsmøtet deltar foresatte til korpsets medlemmer og musikkorpsets medlemmer over 12 år.

De under 12 år kan møte, og har tale og forslagsrett, men ikke stemmerett.

Årsmøtets dagsorden

a. Konstituering

1. Åpning

2. Navneopprop

3. Godkjenning av innkalling

4. Godkjenning av dagsorden/saksliste

5. Valg av møteledelse

6. valg av sekretær

7. Valg av protokollunderskrivere

b. Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap

c. Saker fremmet av korpsets styre og medlemmer

d. Budsjett, herunder medlemskontingent

e. Valg

Årsmøte avslutning

Foreldremøte etter årsmøtet


Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes skriftlig til styret innen 13.februar 2013 (e-post: post@renaskolekorps.no ).

Frasigelse av verv meldes til Trond Sjaaeng (e-post: tsjaaeng@online.no / tlf: 99393917) innen 4.februar

Hilsen styret i Rena Skolekorps, 08.01.2013

  • Comments(0)//www.renaskolekorps.no/#post0