Rena Skolekorps

Rena Skolekorps

Rena Skolekorps er..

.. et skolekorps med 25 medlemmer
.. en gjeng med musikkglade barn og ungdommer
.. på øvelse på Åmot Kulturhus hver onsdag

Innkalling Årsmøte 2013

NyheterPosted by Anne Lise Borgundvåg 18 Jan, 2013 07:52

Innkalling til årsmøte for 2013

Det innkalles herved til årsmøte i Rena Skolekorps

Onsdag 27.februar kl 19.00

Sted: Kjellerkafeen

På årsmøtet deltar foresatte til korpsets medlemmer og musikkorpsets medlemmer over 12 år.

De under 12 år kan møte, og har tale og forslagsrett, men ikke stemmerett.

Årsmøtets dagsorden

a. Konstituering

1. Åpning

2. Navneopprop

3. Godkjenning av innkalling

4. Godkjenning av dagsorden/saksliste

5. Valg av møteledelse

6. valg av sekretær

7. Valg av protokollunderskrivere

b. Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap

c. Saker fremmet av korpsets styre og medlemmer

d. Budsjett, herunder medlemskontingent

e. Valg

Årsmøte avslutning

Foreldremøte etter årsmøtet


Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes skriftlig til styret innen 13.februar 2013 (e-post: post@renaskolekorps.no ).

Frasigelse av verv meldes til Trond Sjaaeng (e-post: tsjaaeng@online.no / tlf: 99393917) innen 4.februar

Hilsen styret i Rena Skolekorps, 08.01.2013

  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.